Back to
Home
Page

www.madagascar-library.com
Buy
Madagascar
Books
Home About the Collection Contact Donations Search
  • Showing items from library section: Religion & Missionary

Ny Baiboly Masina na ny Soratra Masina
Ny Baiboly Masina na ny Soratra Masina [The Holy Bible or the Holy Scriptures]

Ny Konkordansa
Ny Konkordansa: na Fizahan-teny amin'ny Baiboly [The Concordance or Word Reference...

Thomas Rowlands of Madagascar
Thomas Rowlands of Madagascar

Ny Baiboly
Ny Baiboly [The Bible]

Ingahy Lars Dahle
Ingahy Lars Dahle: Lahateny nataon-dRajakoba Augustin, Pastora ao Fandriana, tamin...

Friends in Madagascar 1867-1967
Friends in Madagascar 1867-1967: The Past Calls to the Future

Le Père Pedro de Manantenasoa
Le Père Pedro de Manantenasoa: Debout, encore et quand même [Father Pedro of Manan...

Hanes Madagascar
Hanes Madagascar [The History of Madagascar]

Ny Tantaran'i Madagasikara
Ny Tantaran'i Madagasikara [The History of Madagascar]

Journal de Combat
Journal de Combat: Missionnaire à Madagascar [Battle Diary: Missionary in Madagasc...

I Madagasikara sy ny Fivavahana Kristianina
I Madagasikara sy ny Fivavahana Kristianina: Tantara iraisan'ny Fiangonana [Madaga...

Fifty Years in Madagascar
Fifty Years in Madagascar: Personal Experiences of Mission Life and Work, with map...

The Great Island
The Great Island: Madagascar: Past and Present

The History of Madagascar
The History of Madagascar

Ny Fiangonana na Eklesia
Ny Fiangonana na Eklesia: Dia ny amin'ilay fikambanana naorin'i Jesosy Kristy tomp...

Ny Filazantsaran'i Lioka
Ny Filazantsaran'i Lioka: Hevi-teny [The Gospel According to Luke: Commentary]

Fihirana Maintimolaly
Fihirana Maintimolaly: Nohiraina tamin'ny fankalazana ny fahazato taonan'ny namono...

Zanahary in South Madagascar
Zanahary in South Madagascar [God in South Madagascar]

I Am Not Afraid
I Am Not Afraid: Demon Possession and Spiritual Warfare: True accounts from the Lu...

Ny Raharahan'ny Mpitondra Fiangonana eto Madagaskara
Ny Raharahan'ny Mpitondra Fiangonana eto Madagaskara: Amin'izao fotoana izao sy am...

© 2006–2019 Daniel Austin
Home | About the Collection | Contact | Donations | Search