Back to
Home
Page

www.madagascar-library.com
Buy
Madagascar
Books
Home About the Collection Contact Donations Search
  • Showing items from library section: Religion & Missionary

Ny Konkordansa
Ny Konkordansa: na Fizahan-teny amin'ny Baiboly [The Concordance or Word Reference...

Thomas Rowlands of Madagascar
Thomas Rowlands of Madagascar

Ny Baiboly Masina na ny Soratra Masina
Ny Baiboly Masina na ny Soratra Masina [The Holy Bible or the Holy Scriptures]

I Madagasikara sy ny Fivavahana Kristianina
I Madagasikara sy ny Fivavahana Kristianina: Tantara iraisan'ny Fiangonana [Madaga...

Ny Maritiora Malagasy
Ny Maritiora Malagasy: Tantaran'ny fanenjehana mangidy niaretan'ny Kristiana Prote...

Ny Baiboly
Ny Baiboly [The Bible]

Friends in Madagascar 1867-1967
Friends in Madagascar 1867-1967: The Past Calls to the Future

The Great Island
The Great Island: Madagascar: Past and Present

Le Père Pedro de Manantenasoa
Le Père Pedro de Manantenasoa: Debout, encore et quand même [Father Pedro of Manan...

Ingahy Lars Dahle
Ingahy Lars Dahle: Lahateny nataon-dRajakoba Augustin, Pastora ao Fandriana, tamin...

Ny Filazantsara araka an'i Lioka
Ny Filazantsara araka an'i Lioka: Voahitsy [The Gospel according to Luke: Annotate...

Ilay Voa Tsara Nafafy 2008
Ilay Voa Tsara Nafafy 2008

Ten Year's Review of Mission Work in Madagascar 1921–1930
Ten Year's Review of Mission Work in Madagascar 1921–1930

Madagascar Memories 1973–1995
Madagascar Memories 1973–1995

Litorjy sy Perikopa
Litorjy sy Perikopa [Liturgy and Pericope]

Fihirana hiderana an Andriamanitra
Fihirana hiderana an Andriamanitra: Voalahatra araka ny heviny samy hafa [Hymns fo...

Zanahary in South Madagascar
Zanahary in South Madagascar [God in South Madagascar]

Ny Tantaran'i Madagasikara
Ny Tantaran'i Madagasikara [The History of Madagascar]

Fanavaozana: Gazetim-Piangonana
Fanavaozana: Gazetim-Piangonana: No. 8 Taona Fahavalo: Août 1960 [Renewal: Church ...

Ny Gazety Fanavaozana
Ny Gazety Fanavaozana: No. 7 Taona Fahafito: Juillet 1959 [The Renewal Gazette: No...

© 2006–2023 Daniel Austin
Home | About the Collection | Contact | Donations | Search