Back to
Home
Page

www.madagascar-library.com
Buy
Madagascar
Books
Home About the Collection Contact Donations Search
  • Showing items from library section: Religion & Missionary

Ny Konkordansa
Ny Konkordansa: na Fizahan-teny amin'ny Baiboly [The Concordance or Word Reference...

Thomas Rowlands of Madagascar
Thomas Rowlands of Madagascar

Ny Baiboly Masina na ny Soratra Masina
Ny Baiboly Masina na ny Soratra Masina [The Holy Bible or the Holy Scriptures]

Ny Baiboly
Ny Baiboly [The Bible]

I Madagasikara sy ny Fivavahana Kristianina
I Madagasikara sy ny Fivavahana Kristianina: Tantara iraisan'ny Fiangonana [Madaga...

Ny Maritiora Malagasy
Ny Maritiora Malagasy: Tantaran'ny fanenjehana mangidy niaretan'ny Kristiana Prote...

Friends in Madagascar 1867-1967
Friends in Madagascar 1867-1967: The Past Calls to the Future

The Great Island
The Great Island: Madagascar: Past and Present

Ilay Voa Tsara Nafafy 2008
Ilay Voa Tsara Nafafy 2008

Le Père Pedro de Manantenasoa
Le Père Pedro de Manantenasoa: Debout, encore et quand même [Father Pedro of Man...

Ingahy Lars Dahle
Ingahy Lars Dahle: Lahateny nataon-dRajakoba Augustin, Pastora ao Fandriana, tamin...

Ny Tantaran'i Madagasikara
Ny Tantaran'i Madagasikara [The History of Madagascar]

Zanahary in South Madagascar
Zanahary in South Madagascar [God in South Madagascar]

Fihirana hiderana an Andriamanitra
Fihirana hiderana an Andriamanitra: Voalahatra araka ny heviny samy hafa [Hymns fo...

Ny Filazantsara araka an'i Lioka
Ny Filazantsara araka an'i Lioka: Voahitsy [The Gospel according to Luke: Annotate...

Ten Year's Review of Mission Work in Madagascar 1921–1930
Ten Year's Review of Mission Work in Madagascar 1921–1930

Litorjy sy Perikopa
Litorjy sy Perikopa [Liturgy and Pericope]

Madagascar Memories 1973–1995
Madagascar Memories 1973–1995

Ny Gazety Fanavaozana
Ny Gazety Fanavaozana: No. 7 Taona Fahafito: Juillet 1959 [The Renewal Gazette: No...

Ny Filazantsaran'i Lioka
Ny Filazantsaran'i Lioka: Hevi-teny [The Gospel According to Luke: Commentary]

© 2006–2024 Daniel Austin
Home | About the Collection | Contact | Donations | Search