Back to
Home
Page

www.madagascar-library.com
Buy
Madagascar
Books
Home About the Collection Contact Donations Search
  • Listing category Special Collections > The Rev Dr J I Pottinger Collection

Dinitra
Dinitra: Rado

Fihirana hiderana an Andriamanitra
Fihirana hiderana an Andriamanitra: Voalahatra araka ny heviny samy hafa [Hymns fo...

Niry & Nary in Madagascar
Niry & Nary in Madagascar: Translated from Soa Finatra by S. Andriamahanina & M. R...

Ny Kabary
Ny Kabary: Ny tantarany; ny fombany [Speeches: Stories; customs]

Anaran'ny Biby sy ny Zavamaniry Fahita Andavanandro
Anaran'ny Biby sy ny Zavamaniry Fahita Andavanandro [Names of Everyday Animals and...

Fanabeazana sy Fiainam-Pirenena
Fanabeazana sy Fiainam-Pirenena [Education and National Life]

Vazaha et Malagaches en Dialogue
Vazaha et Malagaches en Dialogue [Vazaha and Malagasy in Dialogue]

Ny Teolojia Vaovao Ankehitriny
Ny Teolojia Vaovao Ankehitriny: Famelabelarana natao ho an'ireo Mpitandrina sy ire...

Le Tsiny et le Tody dans la Pensée Malgache
Le Tsiny et le Tody dans la Pensée Malgache

Nahoana no Miara-Monina Isika?
Nahoana no Miara-Monina Isika? [Why do we live together?]

Madagascar
Madagascar: Naufragé Volontaire [Madagascar: Shipwrecked Volunteer]

Gazety Tsiry
Gazety Tsiry: Volana Marsa 1992: Laharana 23

Tanisavolana Hebreo-Malagasy
Tanisavolana Hebreo-Malagasy: Ny tonon-kiram-pitiavana tonga lafatra indrindra [He...

Prospero and Caliban
Prospero and Caliban: The Psychology of Colonization

 
 
© 2006–2024 Daniel Austin
Home | About the Collection | Contact | Donations | Search