Buy
Madagascar
Books

www.madagascar-library.com
Jump to
Random
Page!
Home About the Collection Contact Donations Search
Front Cover
Chwedl a Hanes: o Ynys y Merthyron
Search Madagascar Library

Advanced Search
Author: Robert Griffith.
Foreword by: Owen M. Edwards.
Language: Welsh
No. of Pages: 116

Item Identification Code (UID#): 1676
Shelving Location: Religion & Missionary
Estimated Value: £5.00
Log In to Edit this page

Chwedl a Hanes

o Ynys y Merthyron

The Educational Publishing Company / Cymdeithas Genhadol Llundain (1920).
Hardcover Book

List of Illustrations

 • Wyneb-ddarlun: David Jones a’i Ysgol Gyntaf
 • Rhan o Tananarive, Prif Ddinas yr Hofa
 • Map o Madagascar
 • Pagan yn Cwflwyno Offrwm
 • Paganes a'i Baban
 • Brodorion Madagascar yn Derbyn y Portuguese yn y Flwyddyn 1506
 • Tri o Ddynion Madagascar yn Ffrainc
 • Dewin wrth ei waith
 • Pentref yng Nghanolbarth Madagascar
 • Kitantrano - Chware gyda Cherrig
 • Genethod Madagascar yn chware gyda Theganau o Brydain
 • Chware Rasarindra
 • Biby Ahitra - Bwystfil Gwelltglas
 • Bechgyn yn Pysgota
 • Cwch Brodorol
 • Bwrdd y Fanorona
 • Brodorion yn chware'r Fanorona
 • Palu'r Cae Reis
 • Thomas Bevan
 • David Griffiths
 • Y Ffoaduriaid o Madagascar
 • Offrymu i'r Eilunod
 • Cristion mewn Cadwynau
 • Bedd Brodorol
 • Yr Eilunod a'u Henwau
 • Ffordd drwy'r Goedwig
 • Yr Awdur yng Ngwlad Ralaza
 • Trigolion Gwlad Ralaza
 • Ralaza

Contents

 • Rhagair
 • Cynhwysiad
 • Rhestr y Darluniau
 • Darganfod Madagascar
 • Gwerin a Brenin
 • Prawfion (Ordeals)
 • Y Plant a’r Cartrefi
 • Chwareuon
 • Chwedlau Min yr Hwyr
 • Beth Maent yu Wneud?
 • Y Cenhadon Cyntaf
 • Rafaravavy y Ffoadures
 • Llosgi’r Eilunod
 • Ralaza y Tywysog
 • Y Gwir Arwr
BUY FROM AMAZON.COM
Browse 100s More Titles in our Madagascar Book Store

Photographs of the Item (Total: 1)

 Click image to see larger:
Front Cover: Chwedl a Hanes: o Ynys y Merthyron        
Front Cover        
© 2006–2024 Daniel Austin
Home | About the Collection | Contact | Donations | Search