Buy
Madagascar
Books

www.madagascar-library.com
Jump to
Random
Page!
Home About the Collection Contact Donations Search
Front Cover
Indray Andro Hono Nisy Nosy Anankiroa / A Tale of Two Islands: Endriky ny tantara sy kolontsaina anglisy-malagasy / Aspects of Anglo-Malagasy history and culture
See both images below
Search Madagascar Library

Advanced Search
Authors: Mervyn Brown, John Mack, J. A. Rakotoarisoa, and Simon Peers.
Foreword by: Pascal Rakotomavo.
Additional Contributors: Robert Dewar, Fredo Betsimifira, Césaire Rabenoro, Gisèle Rabesahala, Mamy Rakotobe, and Barbara Turfan.
Languages: Malagasy and English
No. of Pages: 64
Dimensions: 250mm x 209mm x 5mm

Item Identification Code (UID#): 138
Shelving Location: History
Estimated Value: £50.00
Purchase Date: 24 February 2006
Purchased From: Log In to view this
Price Paid: Log In to view this

Indray Andro Hono Nisy Nosy Anankiroa / A Tale of Two Islands

Endriky ny tantara sy kolontsaina anglisy-malagasy / Aspects of Anglo-Malagasy history and culture

First Edition
Unknown (c.1996).
Softcover Book

This book was inspired by the burning down of the Rova (Queen's palace) in Antananarivo, Madagascar on 6 November 1995. Proceeds from the sale of the book were put towards the palace's restoration. The work is a collaborative effort of several Malagasy experts, with the support of several companies including DeLaRue, Mabey, Land Rover, Pullma, and the Africa and Indian Ocean Command of the Foreign and Commonwealth Office.

Introduction from Page 3 (Malagasy / English)

Miroborobo tokoa amin' izao vanim-potoana izao ny fifandraisan' ny firenena anglisy sy malagasy. Tsy tongatonga ho azy izany fa efa narafitry ny tantara hatramin' ny ela, Ilaina ve ny mampahatsiahyfa efa ho taonjato roa no nisian' ny fifanekena fiaraha-miasa teo amin' ny firenena roa tonta?

Dian-tàna tokoa ny fiainana, kanefa itodihana ny lasa tsy embona, fa ahafaha-mijery ny ankehitriny sy hitsinjovana ny ho avy.

Ankehitriny ary, dia fifaliana ho ahy ny manao teny fohy, ho fanamarihana ny fahavononan' ny Firenena Anglisy handray anjara, araka izay manandrify azy, amin' ny fanarenana ireo tahiry tao amin' ny Rovan' i Manjakamiadana, izay avotra tamin' ilay afobe nanapotika iny toerana manan-tantara iny, tamin' ny 6 Novambra 1995. Vavolombelon' izany ity bokikely ity.

Nosy i Madagasikara. Tsy nitoka-monina izy, noho ny fifandraisany tamin' ny firenen-kafa, nefa koa tsy nanadino ny maha-izy azy; tsy navelany ho raraka an-tany mantsy ny soa sy ny mamy nentin' ny vahiny fa nogohiny ka zary vato manamafy orina ny fiaraha-monina. Lesona iray azo tsoahina avy tamin' nytantaran' ny fiaraha-miasan' ny Firenena Malagasy tamin' ny Anglisy izany.

Mino aho fa ny taon-jato faha-21 efa manangasanga, dia hitondra aina vao eo amin' ny fifandraisan' i Madagasikara amin' ny firenen-kafa ka ny Fandriampahalemana, ny fifanajana, sy ny tombotsoa mifamaly no iorenan' izany.

Pascal Rakotomavo
Praiministra
Lehiben' ny Governemanta

The relationship between the British and Malagasy nations is flourishing today. This has not been achieved by chance. History has been building it for years. Is it necessary to remind ourselves that cooperation treaties have existed between the two nations for almost two centuries?

Life progresses like the chameleon. But looking back on the past does not mean nostalgia; it allows us to watch the present and to envisage the future.

Today it is my pleasure to say a few words to mark the British nation's readiness to take part, as is appropriate, in the restoration of the collection from the Manjakamiadana Rova, saved from the disastrous fire which destroyed this historical monument, on November 6th, 1995. This catalogue is an evidence of this willingness.

Madagascar is an island. It is not isolated thanks to its relations with other countries; however, it has not given away its identity; it did not waste the goods brought by the foreigners but thrived on them so that they have become a cement to the social fabric of its people. This is a lesson that can be drawn from the history of the cooperation between the Malagasy and British nations.

I do believe that the imminent 21st century will bring about a new life in Madagascar's relationships with other countries, of which, peace, mutual respect and mutual benefit will be the foundation.

Pascal Rakotomavo
Prime Minister
Head of Government

Contents

 • Sasinteny / Introduction
 • Indray Andro Hono Nosy Nosy Anankiroa / A Tale of Two Islands
 • Topimaso Amin'ny Fifandraisana Britanika-Malagasy / Glimpses of British-Malagasy Relations
 • Fatorana Nisy Teo Amin'i Madagasikara Sy Great Britain Tamin'ny Taonjato Faha-19 / British Links with Madagascar in the 19th Century
 • Ilay Fifanaraham-Puhavanana Sy Ireo Olana Izay Nanome Aina Azy / The Treaty and the Men who Brought it to Life
 • James Rainimaharosoa, Madagasikara Sy Ny British Museum / James Rainimaharosoa
 • Some Remains of the Queen's Palace Bear Witness...
 • William Ellis Ny Fakan-Tsary Teto Madagaskira 1853-1865 / William Ellis in Madagascar 1853-1865
 • Tsiahy / Recollections
 • Ny Amboara Madagasikara ao amin' ny Tranombokin' ny / School of Oriental and African Studies of London
 • The Madagascar Collections at the Library of the School of Oriental and African Studies, University of London
 • Fifanaraham-Pihavanana, Oktobra 1817 / The Treaty, October 1817
 • Teny Fisaorana Sy Fankasitrahana / Acknowledgements

Notes

 • Purchased by Mike Wilson in Antananarivo, Madagascar on 9 September 1999 for 75,000 Malagasy Francs.

Condition of Item

Very good.

Refer to the glossary for definitions of terms used to describe the condition of items.

Categories

Acknowledgement

This item was kindly donated to the Madagascar Library collection by Mike Wilson.
BUY FROM AMAZON.COM
Browse 100s More Titles in our Madagascar Book Store

Photographs of the Item (Total: 2)

 Click image to see larger:
Front Cover: Indray Andro Hono Nisy Nosy Anankir... Back Cover: Indray Andro Hono Nisy Nosy Anankir...      
Front Cover Back Cover      
© 2006–2024 Daniel Austin
Home | About the Collection | Contact | Donations | Search